Identifikácia
partnera

Prihlásenie sa je bezplatné.

V súčasnosti je možné prihlásenie sa iba pre zasielateľských partnerov s viac než 100 zásielkami za mesiac.

Máte svoj vlastný internetový obchod a chcete sa stať súčasťou siete BALÍK PLUS, aby ste mohli ponúknuť svojim zákazníkom atraktívnu pridanú hodnotu vo forme zľavových kupónov a reklamných vzoriek? Potom sa zaregistrujte a začnite generovať dodatočné výnosy
za vkladanie reklamných príloh do vašich balíkov.

Vyplňte vaše kontaktné údaje a základné údaje o vašom internetovom obchode.

Za každý váš e-shop potrebujeme údaje osve, keďže naším cieľom je čo najpresnejšie cielenie reklamných príloh na koncových zákazníkov.