Čo robí sieť BALÍK PLUS?

Sieť BALÍK PLUS spája veľké, stredné, ale aj menšie internetové obchody do siete poskytujúcej ich balíky na distribúciu reklamných príloh a vzoriek. Spojením objemov balíkov internetových obchodov do jednej siete profitujú všetci – internetové obchody môžu zarábať prostredníctvom reklamných príloh v ich zásielkach a zároveň dávajú pridanú hodnotu svojim zákazníkom, čím zvyšujú ich spokojnosť. Reklamní partneri majú možnosť oslovovať vybranú cieľovú skupinu pozostávajúcu z aktívnych on-line kupujúcich cielene podľa kategórie, a to v relevantnom objeme.

Koľko stojí účasť v sieti BALÍK PLUS?

Účasť, ako aj prihlásenie sa do siete BALÍK PLUS, sú pre všetkých partnerov zadarmo. Vami objednané reklamné prílohy na vkladanie do balíkov vám taktiež dodáme bezplatne. Okrem vkladania reklamných príloh a vzoriek do balíkov vám nevznikajú žiadne ďalšie náklady.

Čo sa stane po zaregistrovaní v sieti BALÍK PLUS?

Po zaregistrovaní sa v sieti BALÍK PLUS vám budeme posielať informácie o aktuálnej ponuke a možnostiach na vkladanie reklamných príloh. Objednávanie vkladania jednotlivých reklamných príloh je dobrovoľné a je len na vás, ktoré reklamné prílohy si z uvedenej ponuky vyberiete.

Ponuku jednotlivých príloh, ako aj ich objednanie na vkladanie môžete vykonať vo svojom účte v partnerskej zóne. Reklamné prílohy vám dodáme na naše náklady na vami určené miesto. Následne ich budete jednoducho vkladať do vašich balíkových zásielok.

Aby sme mali presný prehľad o tom, koľko zásielok s reklamnými prílohami ste už poslali, musíte nám v rámci vášho účtu v partnerskej zóne minimálne raz za dva týždne uviesť počet zaslaných zásielok. Každý mesiac vám následne automaticky zašleme vyúčtovanie odmien za daný mesiac. Podľa vyúčtovania nám vystavíte faktúru, na základe ktorej vám poukážeme vašu odmenu.

Čo znamená účasť v sieti BALÍK PLUS pre môj každodenný obchod?

Pre vás ako partnera znamená účasť v sieti BALÍK PLUS prikladať v rámci balenia balíkov maximálne štyri reklamné prílohy alebo vzorky. Z procesného hľadiska by to nemalo byť nič navyše. Pretože balení musíte okrem tovaru vkladať alebo prikladať k balíku faktúru, dodacie listy, prípadne iné dokumenty.

Môžem si sám vyberať, ktorú prílohu budem vkladať?

Výber príloh, ktoré sa budú vkladať do balíkov, je výhradne na partnerovi. Z ponúkaných možných príloh si partner môže vybrať, ktoré prílohy chce vkladať a ktoré nie. Konečné schválenie a objem partnerom vkladaných reklamných príloh je realizovaný na základe záujmu o vkladanie jednotlivých ponúkaných materiálov a vzoriek.

Zaplatím náklady za dodanie reklamných príloh?

Dodanie materiálov je zadarmo. Reklamné prílohy alebo vzorky vám dodáme na vami zadanú adresu bezplatne.

Aké sú nároky na hlásenie rozosielaného množstva reklamných príloh?

Hlásenie o stave zaslaných reklamných príloh vám nezaberie viac ako 2 minúty. Vo vašom účte v partnerskej zóne je však potrebné, aby ste zadali počet zaslaných reklamných príloh. Urobiť by ste tak mali minimálne raz za dva týždne.

Koľko môžem zarobiť v sieti BALÍK PLUS?

Výška odmeny závisí od ponuky, ako aj objemu objednaných príloh na vkladanie z vašej strany. Odmena za vkladanie je odstupňovaná podľa typu, hmotnosti a formátu reklamných príloh. Všetky reklamné prílohy, ktoré sú k dispozícií na vkladanie pre váš segment internetového obchodu, nájdete vždy vo svojej účte v partnerskej zóne, pričom vás o každej novej ponuke informujeme aj e-mailom. Každá reklamná príloha má uvedenú aj výšku odmeny, ktorú dostanete za vkladanie.

V jednom balíku môžete poslať až 4 rozličné reklamné prílohy. Ak pridáte k vašim zásielkam vlastný reklamný materiál, smiete v balíkoch rozposielať maximálne 3 prílohy od spoločnosti BALÍK PLUS. Za reklamný materiál nie sú považované dodacie listy a faktúra.

Kedy a ako sa mi vyplatí odmena za vkladanie reklamných príloh?

Výšku odmeny môžete priebežne vidieť vo vašom účte v partnerskej zóne. Do 10. v mesiaci vám vždy zašleme vyúčtovanie za predchádzajúci mesiac. Odmena je následne vyplatená do 14 dní od vloženia faktúry vo vašom účte v partnerskej zóne na váš účet uvedený vo faktúre, alebo vo vašom účte.

Minimálna čiastka na vyplatenie je 100 €. Pokiaľ vaša výška odmeny v priebehu jedného kalendárneho mesiaca nedosiahne uvedenú minimálnu vyplácanú sumu, čiastka bude z aktuálneho kalendárneho mesiaca prenesená do nasledujúceho, až kým výška tejto sumy nedosiahne minimálnu vyplácanú sumu. V poslednom mesiaci v roku je minimálna čiastka na vyplatenie znížená na sumu 50 €.

Prečo potrebujete dôkazy rozosielania a ako musia vyzerať?

Preverovanie počtu rozoslaných balíkov je štandardný proces, na základe ktorého dávame našim klientom záruku za rozoslanie zadaných reklamných príloh.

Ako dôkaz odoslania nám môžete predložiť dokument, na ktorom je viditeľný počet zásielok za mesiac. Môže to byť napríklad mesačná faktúra vášho poskytovateľa logistiky (kuriérna spoločnosť, pošta a pod.). Všetky citlivé údaje môžete cenzúrovať. Dôležitý je iba viditeľný počet poslaných zásielok za dané obdobie.

Prečo nedostanem vždy všetky reklamné prílohy, ktoré som žiadal?

Dôvody, prečo vám neboli dodané všetky reklamné prílohy, ktoré ste žiadali, môžu byť viaceré:

  • Prílohy už nie sú k dispozícii, pretože si ich už skôr objednali iní partneri.
  • V danom termíne ste už vyčerpali 4 prílohy.
  • Predmetná príloha sa nedá rozosielať spolu už s jednou existujúcou (tzv. vylúčenie konkurencie).

Presný dôvod nájdete v príslušnom e-maile, ktorý vám vždy zašleme.

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás na info@balikplus.sk, alebo na tel. čísle: +421  910 116 366.