Prečo Sampling v balíkoch?

  • Presné cielenie na definovanú cieľovú skupinu 
  • Možnosť distribuovať aj väčšie reklamné vzorky 
  • Distribúcia vzoriek priamo do domácnosti potenciálneho zákazníka
Popis služby

Popis služby

  • Vklady ľubovoľnej reklamnej vzorky (testeru) do balíkov vo vybraných internetových obchodoch
  • Možnosť výberu cieľovej skupiny podľa produktových kategórii a podľa demografických charakteristík kupujúcich ako je vek, pohlavie a nákupne správanie