Z pohľadu spotrebiteľov sú reklamné prílohy vkladané do balíkov alebo časopisov jednou najužitočnejších foriem reklamy. Spotrebitelia ich prijímajú pozitívnejšie ako reklamu z televízie, rozhlasu alebo iného reklamného média. Je to jediné offline médium, ktoré oslovuje 100 % online zákazníkov. 

Prinášame jedinečné koncepty

1. Presné cielenie na cieľovú skupinu zákazníka

1. Presné cielenie na cieľovú skupinu zákazníka

Vašich potenciálnych zákazníkov oslovíme podľa definovanej špecifikácie. Spojíme vás s najsilnejšími e-shopmi a vydavateľmi vo viac ako 20 krajinách Európy.

Vašich potenciálnych zákazníkov oslovíme podľa definovanej špecifikácie. Spojíme vás s najsilnejšími e-shopmi a vydavateľmi vo viac ako 20 krajinách Európy.

2. Jedinečnosť ponuky rozhoduje

2. Jedinečnosť ponuky rozhoduje

Naplánujeme za vás optimálnu formu komunikácie. Pomôžeme vám pri vytvorení optimálnej reklamnej prílohy alebo kupónu a zabezpečíme ich výrobu.

Naplánujeme za vás optimálnu formu komunikácie. Pomôžeme vám pri vytvorení optimálnej reklamnej prílohy alebo kupónu a zabezpečíme ich výrobu.

3. Správne načasovanie kampane

3. Správne načasovanie kampane

Zaistíme, aby vaše materiály boli doručené v správnom okamihu správnym potenciálnym zákazníkom.

Zaistíme, aby vaše materiály boli doručené v správnom okamihu správnym potenciálnym zákazníkom.

4. Každú kampaň optimalizujeme

4. Každú kampaň optimalizujeme

Pri každej kampani sa snažíme nájsť optimálny pomer medzi cenou a zásahom kampane. Je vždy na vás, či sa zameriame na optimalizáciu výsledkov alebo na čo najväčší počet získaných zákazníkov.

Pri každej kampani sa snažíme nájsť optimálny pomer medzi cenou a zásahom kampane. Je vždy na vás, či sa zameriame na optimalizáciu výsledkov alebo na čo najväčší počet získaných zákazníkov.

Vkladané reklamné prílohy sú ako osobná konzultácia s odporúčaním

Naše kampane fungujú

Osobný kontakt doma

Osobný kontakt doma

Kontakt s reklamnými materiálmi čoraz viac rozhoduje o úspechu kampane. Otvorenie balíka s benefitom v podobe zľavového kupónu alebo reklamnej vzorky predsa poteší každého.

Pocit prijímateľa slobodne sa rozhodnúť

Pocit prijímateľa slobodne sa rozhodnúť

Zákazník pri tejto forme reklamy nie je pod tlakom a má pocit, že jeho rozhodovanie je slobodné.

100 % merateľné kampane

100 % merateľné kampane

V závislosti od nastavenia mechanizmu kampane sú k dispozícii rôzne metódy vyhodnocovania a merania konverzii a výsledkov kampane. Offline kampane je možné merať online.