Výber direct mail konceptu je len na vás

 • Príloha formátu DL (210 x 100 mm) pre jedného partnera
 • Možnosť výberu cieľovej skupiny podľa produktových kategórií alebo zasielateľských partnerov a podľa demografických charakteristík kupujúcich (vek, pohlavie, nákupné správanie)
 • Produkt zahŕňa tlač a vkladanie reklamných príloh
 • Dvaja klienti sa delia o prílohu formátu DL (210 x 100 mm) 
 • Možnosť výberu cieľovej skupiny podľa produktových kategórií (životný štýl, hobby, technika)
 • Produkt zahŕňa tlač a vkladanie reklamných príloh
 • Príloha jedného klienta s možnosťou vkladania do balíkov ľubovoľnej prílohy – letáky, brožúry, katalógy
 • Možnosť výberu cieľovej skupiny podľa produktových kategórií alebo vybraných zasielateľských partnerov a podľa demografických charakteristík kupujúcich (vek, pohlavie, nákupné zvyklosti)
 • Produkt zahŕňa len samotné vkladanie reklamných príloh
 • Príloha formátu DL (210 x 100 mm) alebo A6 (145 x 105 mm) pre jedného klienta s nalepenou kartou obsahujúcou zľavový kód
 • Možnosť výberu cieľovej skupiny podľa produktových kategórií alebo zasielateľských partnerov a podľa demografických charakteristík kupujúcich (vek, pohlavie, nákupné správanie)
 • Produkt zahŕňa tlač a vkladanie reklamných príloh