Prečo kupónový katalóg?

  • Akvizícia nových zákazníkov
  • Priame oslovenie potenciálnych a existujúcich online zákazníkov
  • Vysoký zásah až 75 000 online nakupujúcich pri nízkej cene na oslovenie jedného zákazníka 
  • Oslovenie hlavne žien nakupujúcich na internete
  • Garancia exkluzivity inzerenta v rámci segmentu s posilnením brandu e-shopu formou propagácie loga na titulnej stránke 
Popis produktu

Popis produktu

Kupónový katalóg je distribuovaný formou vkladov do balíkov. Vklady realizujú e-shopy s prevažujúcou cieľovou skupinou zameranou na ženy. Katalógy sú distribuované podľa edičného plánu v rámci 6. týždňov.

Cieľová skupina: internetové obchody so zameraním na ženy
Distribúcia: 6 týždňov
Celkový náklad: 75 000 ks
Cena: 820,- €  (0,0109€ / oslovenie 1 zákazníka)
Edičný plán

Technická špecifikácia

Rozmer katalógu: 145 x 145 mm
Papier: 90g
Váha: 15 g
Väzba: V2

Predná strana obálky je imidžová so zoznamom log jednotlivých inzerentov daného vydania.