Kupónové katalógy SK 2023

Produkt
Celkový
náklad
(ks)
Príjem
objednávok
do
Distribúcia
katalógov
od
Distribúcia
katalógov
do
Platnosť
katalógov
LADIES SK 1 (Easter)
marec – apríl
75 000 24.01.2023 28.02.2023 09.04.2023 6 týždňov
LADIES SK 2 (Spring)
apríl – máj
75 000 07.03.2023 11.04.2023 21.05.2023 6 týždňov
LADIES SK 3 (Summer)
máj – júl
75 000 14.04.2023 23.05.2023 02.07.2023 6 týždňov
LADIES SK 4 (Autumn)
september – október
75 000 08.08.2023 12.09.2023 22.10.2023 6 týždňov
LADIES SK 5 (Autumn 2)
september – október
75 000 08.08.2023 12.09.2023 22.10.2023 6 týždňov
LADIES SK 6 (Winter)
október – december
75 000 15.09.2023 24.10.2023 03.12.2023 6 týždňov