Kupónové katalógy SK 2024

Produkt
Celkový
náklad
(ks)
Príjem
objednávok
do
Distribúcia
katalógov
od
Distribúcia
katalógov
do
Platnosť
katalógov
LADIES SK 1 (Easter)
marec – apríl
75 000 18.01.2024 27.02.2024 07.04.2024 6 týždňov
LADIES SK 2 (Spring)
apríl – máj
75 000 26.02.2024 09.04.2024 19.05.2024 6 týždňov
LADIES SK 3 (Summer)
máj – júl
75 000 11.04.2024 21.05.2024 30.06.2024 6 týždňov
LADIES SK 4 (Autumn)
september – október
75 000 01.08.2024 10.09.2024 20.10.2024 6 týždňov
LADIES SK 5 (Winter)
október – december
75 000 11.09.2024 22.10.2024 01.12.2024 6 týždňov