S ohľadom na zákon upravujúci ochranu osobných údajov a na čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR), spoločnosť BALÍK PLUS s.r.o. ako prevádzkovateľ údajov poskytuje Vám ako dotknutej osobe informáciu o ich spracovaní a poučení o Vašich právach.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť BALÍK PLUS s.r.o., so sídlom Ľ.Fullu 9A, 845 01 Bratislava, e-mailová adresa info@balikplus.sk.

Za akým účelom spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame iba za účelmi, o ktorých ste informovaný. To, aké osobné údaje o Vás spracovávame a za akými účelmi, záleží na tom, akým spôsobom ste nám svoje osobné údaje poskytli. Prostredníctvom našich stránok máte možnosť nám osobné údaje poskytnúť nasledovnými spôsobmi:

 

Registračný formulár

Prostredníctvom registračného formulára máte možnosť sa zaregistrovať do webovému portálu balikplus.sk a stať sa našim partnerom. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:

Účel Rozsah spracovávaných informácií Právny titul
Kontaktovanie zasielateľského partnera Meno, priezvisko, emailový kontakt, telefónny kontakt Nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy v rámci Vašej žiadosti o registráciu
Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti Emailový kontakt Oprávnený záujem pozostávajúci z ponúkania relevantných služieb

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, každopádne bez ich uvedenia nie sme schopní Vás kontaktovať.

Mimo toho spracovávame Vaše osobné údaje zadané v rámci registračného formulára k tomu, aby sme Vám mohli ponúkať naše služby podobné tým, o ktoré sa zaujímate. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných ponúk máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním obchodných ponúk a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Taktiež prestaneme zasielať tieto obchodné ponuky a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných ponúk neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého emailu).

 

Webový formulár „Mám záujem o cenovú ponuku“

Prostredníctvom webového formulára máte možnosť si vyžiadať cenovú ponuku služieb našej spoločnosti. V tomto prípade spracovávame Vaše osobné údaje v rozsahu, za účelom a z oprávnenia (právneho titulu) uvedených tu:

Účel Rozsah spracovávaných informácií Právny titul
Kontaktovanie inzerenta Meno, priezvisko, emailový kontakt, telefónny kontakt Nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy, resp. nevyhnutnosť pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy v rámci Vašej žiadosti o registráciu
Zasielanie ponuky služieb našej spoločnosti Emailový kontakt Oprávnený záujem pozostávajúci z ponúkania relevantných služieb

Uvedenie týchto osobných údajov z Vašej strany je úplne dobrovoľné, každopádne bez ich uvedenia nie sme schopní Vás kontaktovať.

Popritom spracovávame Vaše osobné údaje zadané v rámci registračného formulára k tomu, aby sme Vám mohli ponúkať naše služby podobné tým, o ktoré sa zaujímate. Proti spracovaniu Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných ponúk máte právo vysloviť námietku, na základe ktorej, ihneď so zasielaním obchodných ponúk a spracovaním Vašich osobných údajov v tejto súvislosti prestaneme. Taktiež prestaneme zasielať tieto obchodné ponuky a spracovávať v tejto súvislosti Vaše osobné údaje, pokiaľ nám dáte najavo, že si zasielanie obchodných ponúk neprajete (napr. tým, že kliknete na príslušný odkaz, ktorý je uvedený na konci každého emailu).

Ako dlho Vaše osobné údaje spracovávame?

Vaše osobné údaje spracovávame iba po nevyhnutnú dobu, ktorú potrebujeme k splneniu účelu, za ktorým boli Vaše osobné údaje zhromaždené. Vaše osobné údaje budú spracované maximálne po dobu päť rokov od Vašej registrácie, prípadne od Vášho posledného prihlásenia, pokiaľ by sme k ich spracovaniu nemali iný právny titul.

Komu Vaše osobné údaje posúvame?

Všetky poskytované služby nie sme schopní zabezpečiť vlastnými silami. Preto tu uvádzame kategórie možných príjemcov s odôvodnením, prečo by mohlo k posunu Vašich osobných údajov dôjsť:

Príjemca Dôvod sprístupnenia
Osoba zabezpečujúca chod webu a nášho softwaru (počítačových systémov) V súčasnosti využívame poskytovateľa softwarového riešenia, ktorý v pozícii sprostredkovateľa servisuje naše internetové stránky a chod počítačových systémov.
Osoba zabezpečujúca rozosielanie emailov Môže dôjsť k tomu, že rozosielaním emailov poveríme tretiu osobu, ktorej za týmto účelom poskytneme Vašu emailovú adresu.
Osoba zabezpečujúca prevádzku CRM systému V súčasnosti používame CRM systém, ktorého prevádzku nám zaisťuje tretia osoba
Osoba zabezpečujúca zasielateľské služby Aby sme mohli doručiť reklamné prílohy, musíme poskytnúť zasielateľskej spoločnosti Vaše kontaktné údaje

Radi by sme Vás informovali, že vždy vyhovieme Vášmu právu získať informácie o tom, komu, kedy a za akým účelom boli Vaše osobné údaje posunuté.

Práva dotknutej osoby

 

Aktualizované dňa: 12.06.2018