Staňte sa súčasťou siete BALÍK PLUS s viac ako 2500 internetovými obchodmi.

Čo partnerstvom získate?

Čo partnerstvom získate?

  • Dodatočné príjmy – za každý vklad vám zaplatíme
  • Benefity pre vašich zákazníkov – väčšina vkladov sú exkluzívne zľavové kupóny, alebo reklamné vzorky
  • Zvýšenie lojality zákazníkov – 85 % zákazníkov považuje tlačené zľavové kupóny za užitočné

IBA 4 KROKY od registrácie v sieti BALÍK PLUS po prvú odmenu

Začnite generovať dodatočné výnosy za vkladanie reklamných príloh do vašich balíkov.

IBA 4 KROKY od registrácie v sieti BALÍK PLUS po prvú odmenu

Rozposlali ste celý objem niektorej z dodaných príloh? Postačí, ak v systéme potvrdíte, že ste dodané reklamné prílohy úspešne povkladali do balíkov a zaslali ich.

Po potvrdení ukončenia vkladania vám bude odmena za príslušnú reklamnú prílohu pripísaná do vášho mesačného vyúčtovania. Následne vám bude za každý mesiac zaslané vyúčtovanie a odmena na váš účet. A to, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Rozposlali ste celý objem niektorej z dodaných príloh? Postačí, ak v systéme potvrdíte, že ste dodané reklamné prílohy úspešne povkladali do balíkov a zaslali ich.

Po potvrdení ukončenia vkladania vám bude odmena za príslušnú reklamnú prílohu pripísaná do vášho mesačného vyúčtovania. Následne vám bude za každý mesiac zaslané vyúčtovanie a odmena na váš účet. A to, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Rozposlali ste celý objem niektorej z dodaných príloh? Postačí, ak v systéme potvrdíte, že ste dodané reklamné prílohy úspešne povkladali do balíkov a zaslali ich.

Po potvrdení ukončenia vkladania vám bude odmena za príslušnú reklamnú prílohu pripísaná do vášho mesačného vyúčtovania. Následne vám bude za každý mesiac zaslané vyúčtovanie a odmena na váš účet. A to, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Rozposlali ste celý objem niektorej z dodaných príloh? Postačí, ak v systéme potvrdíte, že ste dodané reklamné prílohy úspešne povkladali do balíkov a zaslali ich.

Po potvrdení ukončenia vkladania vám bude odmena za príslušnú reklamnú prílohu pripísaná do vášho mesačného vyúčtovania. Následne vám bude za každý mesiac zaslané vyúčtovanie a odmena na váš účet. A to, do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.

Kontrolné nákupy

Kontrolné nákupy

Upozorňujeme, že vykonávame kontrolné nákupy, prostredníctvom ktorých zistíme, či do vašich balíkových zásielok boli priložené stanovené reklamné prílohy. Iba vysokou kvalitou môžeme v budúcnosti zabezpečiť, že vám budeme môcť naďalej dodávať reklamné prílohy. Prispejte ku kvalite siete BALÍK PLUS aj vy sami! V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.

Chcete sa stať členom BALÍK PLUS

Zaregistrovať obchod