Sme spoločnosť BALÍK PLUS s. r. o. so sídlom Ľ. Fullu 9A, 841 05 Bratislava, IČO 50086375, sme zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel: Sro, vložka číslo: 108115/B.

Naše kontaktné údaje sú:
E-mail: info@balikplus.sk

Prevádzkujeme web na www.balikplus.sk a na ňom pracujeme s cookies. Viac sa o tom môžete dočítať v tomto dokumente.

 

Čo sú cookies?

Cookies sú textové súbory, ktoré naša webová stránka odošle do prehliadača, respektíve vášho zariadenia, z ktorého naše webové stránky prezeráte (teda napríklad telefón, tablet, počítač). Umožňujú nám vás rozoznať a podľa toho prispôsobiť naše webové stránky, vykonať analýzu vášho správania, zobraziť vám určitý obsah ai. Viac k jednotlivým cookies píšeme dole.

 

 

Aké typy cookies používame?

  • Nevyhnutné – funkčné, technické, bezpečnostné – tie sú potrebné na to, aby sme vám bezpečne zobrazili webové stránky a naše služby vám fungovali tak, ako majú alebo aby sme vedeli, že ste nám (ne)udelili súhlas so spracovaním cookies a pod.
  • Analytické – tieto nám pomáhajú analyzovať, ako fungujú webové stránky z hľadiska správania návštevníkov a podľa toho web prípadne prispôsobovať a meniť.
  • Preferenčné – tieto cookies majú slúžiť na to, aby sa vám obsah zobrazoval v nastaveniach, ktoré preferujete – napríklad v určitom jazyku alebo vám inak uľahčili prezeranie/využívanie našich služieb.
  • Marketingové – vďaka týmto cookies môžeme my alebo tretie strany po vašej návšteve prispôsobiť ponuku našich služieb. Táto ponuka sa vám potom môže zobrazovať aj mimo našich webových stránok.

Konkrétne cookies a bližšie informácie priamo o nich nájdete v tabuľke v závere tohto dokumentu.

 

 

Na základe čoho cookies spracovávame?

S technickými, bezpečnostnými a funkčnými cookies môžeme pracovať na základe právnych predpisov. Bez nich by sme vám naše služby nemohli bezpečne a správne poskytnúť.

Analytické, preferenčné a marketingové cookies môžeme spracovávať na základe vášho súhlasu. Toto spracovanie nám znemožníte tým, že nám súhlas nedáte, ďalej potom nastavením prehliadača, pomocou nastavenia cookies lišty alebo prezeraním v anonymnom režime.

 

 

Ako sa dá zabrániť využívaniu cookies?

V prvom rade by sme chceli uviesť, že cookies, ktoré zbierame za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sa posudzujú v podobe hromadného celku a tým pádom v podobe, ktorá nám neumožňuje identifikáciu jednotlivca. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu sú vždy uchované iba po dobu nevyhnutne potrebnú pre jeho fungovanie.

Najjednoduchšia cesta, ako v práci s cookies zabrániť, je cez nastavenie vášho prehliadača. Viac k jednotlivým prehliadačom a výmazu/blokácii cookies nájdete tu:
Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Android
Mozilla Firefox
Opera
Safari

Dovolíme si doplniť, že nastavenie je potrebné vykonať pre každé vaše zariadenie (telefón, tablet, počítač) zvlášť.

 

Kto pre nás cookies spracováva?

  • poskytovateľ služby Google Analytics, Ads, AdSense, YouTube a Doubleclick spoločnosti Google Ireland Ltd. so sídlom Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko, v súlade so svojimi podmienkami – môžete si ich prečítať tu,
  • poskytovateľ služby Facebook a Instagram, prevádzkovaný spoločnosťou Meta Platforms Ireland Ltd. so sídlom 4 Grand Canal Quay, Grand Canal Bridge, Dublin 2, Ireland v súlade so svojimi podmienkami – mrknite sem,
  • poskytovateľ služby Cookiebot by Usercentrics – spoločnosť Cybot A/S, so sídlom Havnegade 39, 1058 Copenhagen, Denmark v súlade so svojimi podmienkami – tie nájdete tu.

 

Ďalej by sme chceli spomenúť:
Pokiaľ ste nám udelili súhlas, môže s vašimi cookies pracovať aj tzv. tretia strana. V takom prípade ju uvádzame v tabuľke Cookies – Detaily.

Práca s osobnými údajmi prebieha v rámci Európskej únie. Ak dochádza k spracovaniu mimo EÚ, potom na základe príslušných právnych predpisov (výnimky schválené Európskou úniou, prípadne po splnení ďalších požiadaviek na bezpečnosť práce s dátami).

Máme menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov:
Henrich Lauko
Mobil: +421 903 719 225
E-mail: lauko@balikplus.sk

Pri spracovaní osobných údajov máte podľa nariadenia GDPR (nariadenie EP a Rady EÚ č. 2016/679) právo sa na mňa obrátiť a chcieť informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame; vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania; v určitých prípadoch môžete požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov; požadovať výmaz alebo uplatniť právo na prenositeľnosť údajov. Pokiaľ si myslíte, že s dátami nenakladáme správne, môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov alebo súdne vymáhať svoje nároky.

Aktuálny zoznam cookies nájdete v Prehlásení o cookies – Detaily.

 

Aktualizované dňa: 01.01.2023