Rok 2014 bol pre BALÍK PLUS veľmi úspešný

Najväčšia zasielateľská sieť BALÍK PLUS rozdistribuovala prostredníctvom vkladov do balíkov minulý rok viac ako 4 milióny reklamných  príloh pre svojich klientov. Sieť partnerských e-shopov sa stále rozrastá, pričom ku koncu minulého roka bolo v rámci našej siete zaregistrovaných viac ako 600 internetových obchodov. Čo nás teší je, že sme našim partnerom mohli vyplatiť za zrealizované vklady do balíkov viac ako 135 tisíc EUR.
uspesny balik infografika
V rámci zrealizovaných kampaní prevažovali kampane, ktoré splnili očakávania zákazníkov. Jednoznačne sa ukázalo, že tento kanál dokáže byť veľmi efektívnym nástrojom na budovanie brandu, poznanosti značky, ale aj významný zdroj získavania nových zákazníkov. Realizované kupónové kampane dosahovali v priemere 30 – 40% získaných úplne nových zákazníkov, pričom priemerný respons sa pohyboval na úrovni 1,0 %. Najúspešnejšie kamapane dosahovali respons zrealizovaných nákupov až  2 %.