Rok 2013 poukázal na potenciál zľavových voucherov

banner_1_up

Najväčšia zasielateľská sieť BALÍK PLUS rozdistribuovala minulý rok viac ako 1,7 milióna reklamných príloh pre svojich klientov  prostredníctvom balíkov 500 partnerských internetových obchodov, pričom sieť našich partnerských e-shopov sa stále rozrastá.

Z vyhodnotených výsledkov jednotlivých kampaní sa zistilo, že nákupné konverzie sa pri najpoužívanejšom produkte, zľavovom voucheri,  pohybujú vo väčšine prípadov od 0,4 do 2% , pričom priemer je okolo 1%. Klienti zároveň zaznamenali vyšší priemerný nákup na košík, v niektorých prípadoch až o 30% ako aj vyšší podiel úplne nových zákazníkov.

Pri porovnaní trendov z Nemecka, kde sa priemerné konverzie nákupov pri tejto forme komunikácie pohybujú od 0,5 do 3%, sa podarilo sieti BALÍK PLUS dosiahnuť porovnateľné výsledky, čo poukazuje pri dobrom cielení a nastavení kampane  na potenciál tejto formy komunikácie a získavania nových zákazníkov, či už na slovenskom alebo českom trhu.

Už vám nestačí len oslovovať nových zákazníkov? So sieťou BALÍK PLUS ich nielen oslovíte, ale aj priamo získate. Informujte sa o našej ponuke služieb