Zverejnené

V rámci prieskumu bolo oslovených 2 400 respondentov vo veku 18 – 65 rokov v ôsmich európskych krajinách. Štúdia odhalila obrovský záujem nakupujúcich o reklamné prílohy v balíkoch.

Prieskumná agentúra GfK zrealizovala štúdiu „European kuponing 2013“ zameranú na využitie reklamných príloh v balíkoch. V rámci prieskumu bolo oslovených 2 400 respondentov vo veku 18 – 65 rokov v ôsmich európskych krajinách (Nemecko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Poľsko, Švédsko, Veľká Británia a Holandsko). Štúdia na európskej úrovni odhalila vysoký potenciál pre reklamné prílohy v balíkoch. Akceptuje ich až 87 % respondentov. V priemere sa nájdu 3 čitatelia na jednu prílohu.

Asi 80 % respondentov už dostalo nejakú prílohu, z toho viac ako tretina respondentov považovala prílohy za veľmi zaujímavé. Okrem toho 42 % respondentov si prílohu prečíta, prípadne navštívi domovskú stránku inzerenta. Až 67 % respondentov odpovedalo, že v budúcnosti s vysokou až veľmi vysokou pravdepodobnosťou vložené prílohy využije, pokiaľ budú šité na mieru ich špecifickým potrebám.

Respondenti sa hlavne zaujímajú o vzorky výrobkov a kupónové brožúry, ako aj o letáky s bonusovými kupónmi. Z prieskumu zároveň vyplynulo, že respondenti z Talianska, Poľska a Španielska sú vo väčšej miere otvorení médiu príbalových reklamných príloh.

Zdroj: https://www.presseanzeiger.de