Medzinárodný prieskum GfK: Príbalové letáky majú veľký potenciál

hand

Prieskumná agentúra GfK zrealizovala štúdiu „European kuponing 2013“, zameranú na využitie reklamných príloh v balíkoch.

V rámci prieskumu bolo oslovených 2 400 respondentov vo veku 18 – 65 rokov v ôsmich európskych krajinách (Nemecko, Taliansko, Španielsko, Francúzsko, Poľsko, Švédsko, Veľká Británia a Holandsko). Štúdia na európskej úrovni odhalila vysoký potenciál pre reklamné prílohy v balíkoch. 87% respondentov akceptuje prílohy v balíkoch. V priemere sa nájdu 3 čitatelia na jednu prílohu.

Asi 80% respondentov už dostalo nejakú prílohu, z toho viac ako tretina respondentov považovala prílohy obecne za veľmi zaujímavé. Okrem toho 42% respondentov si prílohu prečíta a prípadne navštívi domovskú stránku inzerenta. Až 67% respondentov odpovedalo, že v budúcnosti s vysokou až veľmi vysokou pravdepodobnosťou vložené prílohy využije, pokiaľ budú šité na mieru ich špecifickým potrebám.

Respondenti sa hlavne zaujímajú o vzorky výrobkov a kupónové brožúry, ako aj o letáky s bonusovými kupónmi. Z prieskumu zároveň vyplynulo, že respondenti z Talianska, Poľska a Španielska sú vo väčšej miere otvorení médiu príbalových reklamných príloh.

Zdroj: https://www.presseanzeiger.de