Prostredníctvom siete BALÍK PLUS a našich partnerských e-shopov po Slovensku a Česku, sme dokázali osloviť viac než 200.000 online nakupujúcich s produktmi Vasco Electronics.

Klient

Cieľ

Zvýšenie tržieb z online predaja
Získanie nových zákazníkov
Posilnenie znalosti brandu a pozície na trhu

Produkty

Zľavový kupón DL formátu

Služby

Vklad zľavových kupónov

Rok

2021 až 2023

O Vasco Electronics

Vasco Electronics je automatický prekladač so 108 svetovými jazykmi s doživotným internetom zdarma.  Vasco je jeden z lídrov na trhu prekladových riešení vďaka ich riešeniam, ktoré pomáhajú ľudom po celom svete prekonávať jazykové bariéry. Vasco Electronics sa okrem individuálnych klientov, sústreďuje aj na podporu viacerých organizácii vo verejnom aj súkromnom sektore.

Kampaň v číslach

200 tis.
balíkov
6
týždňov
2
krajiny
18 – 45
ženy a muži
Kampaň v číslach

Popis kampane

 • Typ kampane: akvizično-brandová kampaň
 • Rozsah: SK, CZ
 • Obdobie: 2021 – 2023
 • Produkty: Zľavový kupón DL formátu (obojstranný + jednostranný)
 • Distribúcia v sieti: 6 týždňov
 • Zásah: 200.000 balíkov
 • Publikum: aktívne online kupujúce ženy a muži, vo veku od 18 do 45 rokov
 • Segmentácia: móda, krása a životný štýl, domácnosť, médiá a hobby, technika

 

Brandovo-akvizičná kampaň

Ciele kampane:

 • • Získanie nových zákazníkov
  • Zvýšenie tržieb z online predaja
  • Posilnenie znalosti brandu a pozície na trhu
  • Zvyšovanie lojality zákazníkov

 

Interaktivita kampane: 

Zľava 10% z pôvodnej ceny produktu na nákup prekladača v e-shope vasco.sk, vasco.cz

 

Akvizičná časť kampane

Komunikačný nástroj: exkluzívne vouchery vkladané do balíkov vybraných e-shopov

 

Tlačené zľavové kupóny znamenajú pre akvizičné kampane maximálny výkon. Tlačené zľavové kupóny s presnou segmentáciou nám pomohli osloviť presnú cieľovú skupinu a získať nových aktívne nakupujúcich zákazníkov.

 

Výhody akvizičnej časti kampane:

 • Možnosť výberu cieľovej skupiny
 • 100 % zásah online nakupujúcich
 • Silná vizibilita brandu
 • Aktívna podpora brandovej kampane

 

Brandová časť kampane

Komunikačný nástroj: exkluzívne vouchery vkladané do balíkov vybraných e-shopov

 

Exkluzívne vouchery sme rozdistribuovali presne preddefinovanej cieľovej skupine. Cieľom brandovej kampane bolo získanie nových zákazníkov a zvýšenie povedomia o značke na Českom a Slovenskom trhu.


Segmentácia cieľovej skupiny

Každá kampaň pre Vasco Electronics trvala 6 týždňov a vďaka presnej segmentácie, ktorú ponúkame našim klientom, sme dokázali osloviť aktívne nakupujúcich mužov a ženy vo veku od 18-45 rokov, ktorí sa zaujímajú o módu, životný štýl, domácnosť, média,, hobby a technológie.

Výsledky kampane

Práve vhodnou segmentáciou zľavový kupón oslovil klientov, ktorí si Vasco prekladač zakúpili, čo viedlo k až 194% návratnosti investície do kampane.

Pomocou brandovej kampane sa nám podarilo zvýšiť povedomie o značkepozíciu na Slovenskom a Českom trhu. Zároveň vďaka pozornosti v podobe zľavového kupónu sme dokázali zvýšiť dôveryhodnosť značky na dvoch trhoch vrámci CEE regiónu.

Dáta poukazujú na úspešnosť reklamy v printovej forme, aj napriek sile digitálneho marketingu. V porovnaní s digitálnou reklamnou,  zámer nakúpiť vďaka inšpirácii z tlačenej reklamy, je o 40% vyšší ako pri digitálnych reklamách.

Vasco Electronis so správnym marketingovým mixom a pridaním našich marketingových služieb do svojej stratégie, dokázalo zvýšiť povedomie o svojej značke na dvoch trhoch v CEE regióne, zvýšiť tržby a získať nových zákazníkov.

 

Brandovo-akvizičná kampaň s Bloom Hair zaznamenala obrovský úspech. Chcete vedieť čo priniesla úspešná kampaň s Bloom Hair? Zistite viac o vydarenej spolupráci s Bloom Hair.