Realizované kampane


Na úspech kampane vplýva veľké množstvo faktorov. Nie je to len výška zľavy, ktorá rozhoduje o tom, či zákazník nakúpi. Faktormi, ktoré ovplyvňujú výsledok sú forma a nastavenie benefitov pre zákazníka, prevedenie kupónu po grafickej stránke, jasne, zrozumiteľne a v neposlednej rade emotívne formulované posolstvo smerom k zákazníkovi.

Inšpirujte sa niektorými nami realizovanými úspešnými kampaňami.

Divadlo Nová Scéna

Adriana

Martinus

Progamingshop